Quy định tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

  • 30/04/2023 13:41:15

Kinhtedothi – Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở công lập được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm; khi bổ nhiệm giáo viên từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 2 tiêu chuẩn.

 

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

Quy định tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

Từ ngày 30/5/2023, giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm. Ảnh: VGP.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định về xếp lương giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở công lập. Khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 2 tiêu chuẩn là: Trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kiền. Giáo viên không phải minh chứng của các tiêu chuẩn khác.

Trong trường hơp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng (trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng) thì tiếp tục giữ hạng mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp đang được xếp theo Thông tư lên tịch số 20, 21, 22/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề. Khi đáp ứng đủ điều kiện quy định thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi, bổ sung như trên sẽ giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương được thực hiện đơn giản, tránh phát sinh việc yêu cầu giáo viên cung cấp nhiều minh chức không cần thiết.

Đồng thời, việc sửa đổi, bổ sung khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên mầm non và không có trường hợp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở mới tuyển dụng đang giữ hệ số lương 2,34. 2,67, 3,00 được bổ nhiệm hạng II mới và chuyển xếp vào hệ số lương 4,00. Cũng như, bảo đảm thống nhất về quy định thời gian giữ hạng giữa các cấp học và quy định của Bộ Nội vụ về thời gian giữ ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính.

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Theo đó, Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 4: Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (quy định cũ 9 năm).

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 5: Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.20.25) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng (quy định cũ 6 năm).

Nguồn baomoi.com

Tin Cùng Mục

Tin Mới Nhất

Quy định tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 5/2023 - Xã Hội

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều