Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện

  • 09/09/2019 10:29:00

Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các trường Tiểu học trên địa bàn triển khai dạy học công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại trên cơ sở nhu cầu, tự nguyện của học sinh.

 

Đầu năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 1583 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, trong đó chỉ đạo cụ thể về giải pháp triển khai sách Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại.

Văn bản nêu rõ: "Triển khai dạy học Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục ở những trường đảm bảo điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất và học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học tự nguyện lựa chọn nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo khi triển khai các phương pháp dạy học nêu trên; kiên quyết không triển khai thực hiện ở những cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện đảm bảo".

Trước đó, chương trình này được đưa vào nhiều địa phương trên cả nước, với hàng nghìn trường học tham gia.

Năm 2016- 2017, cả nước có 48 tỉnh, thành phố đã triển khai dạy học môn Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục với 7.857 trường và 693.478 học sinh.

Theo nhà giáo Trần Chút - chuyên gia biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt phổ thông, chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm khác biệt gây tranh cãi như: Quan điểm "chân không về nghĩa", cách đánh vần 3 chữ c/k/q đều đọc là "cờ", một số ngữ liệu chưa bảo đảm chưa đáp ứng tốt mục tiêu giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt...

Sau khi dư luận lên tiếng và có ý kiến của đại biểu Quốc hội, một hội đồng quốc gia được lập ra để thẩm định chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập của chương trình này và yêu cầu chỉnh sửa.

Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tài liệu "Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục" phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019 ở những nơi đang triển khai và không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

laodong.vn

Tin Cùng Mục

Tin Mới Nhất

Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện - Giáo Dục