"trinh-thi-thuy" (Có 1 kết quả)

  • Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông

    Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông

    Sáng ngày 3.10, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại Sầm Sơn, Thanh Hoá với sự tham gia của 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tổng hợp, truyền thông, báo chí các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.